054-5722692

בואו נשמור על קשר

ראשון-חמישי: 09.00 - 17.00

בתיאום מראש

ניר גלים

נורית 2

Young Woman 2239269 640

פנה אליי יהודה (שם בדוי), אדם בשנות השלושים לחייו, בתלונות על שיעולים קשים תכופים, לאורך כל היום, מלווים בכאבי ראש מטרידים.

תשאול קצר על אורח חייו והרגליו העלה כי הוא אוכל מבלי לתת תשומת לב לְמה שהוא מכניס לפיו. הוא מרבה באכילת מזון מן החי, אינו שומר על הפרדת זמן בין עמילנים ובין חלבונים, מקנח כל סעודה בפירות, ועוד. כמו כן בשעות העבודה הוא אוכל באופן לא סדיר, פעמים רבות בעמידה ואפילו תוך כדי הליכה, ואינו לועס את המזון כיאות.

הצעתי לו תפריט זמני, למשך חודש וחצי, המבוסס על מזון צמחי בלבד. הדרכתי אותו לגבי ההפרדה הנכונה בין מרכיבי המזון, לעיסה נכונה וכיוצא באלו, ושלחתי אותו לדרכו. לאחר כחודש ימים התקשרתי אתו כדי לשמוע כיצד הדברים מתקדמים. הוא דיווח לי כי השיעול נעלם כמעט בכלל, ואתו גם כאבי הראש. הוא לא הכחיש כי מדי פעם קשה לו להתמיד באורח החיים החדש. עודדתי אותו ואמרתי לו שבתום התקופה, דהיינו בעוד שבועיים מאותו היום, הוא יוכל להוסיף בהדרגה מזונות עמילניים, ומעט מזונות מן החי.

כיום, חודשים אחדים לאחר מכן, יהודה מדווח לי כי מצבו טוב, ורק כאשר הוא "מזייף" לאורך תקופה ארוכה יחסית, ואוכל מה שאינו אמור לאכול ובכמויות גדולות מדי, השיעול וכאבי הראש חוזרים; אבל התמדה באכילה על פי ההוראות שקיבל שומרת את מצב בריאותו ברמה גבוהה ובלי הסבל שחווה קודם לכן.