054-5722692

בואו נשמור על קשר

ראשון-חמישי: 09.00 - 17.00

בתיאום מראש

ניר גלים

נורית 2

הבריאות הטבעית מגדירה את המונחים מחלה וריפוי אחרת מהגדרות הרפואה המערבית.

מחלה היא הצטברות רעלים בדם וברקמות, כתוצאה מהפרת אחד מחוקי החיים, שלפיו אחריותו של האדם היא לוודא שלאורך היום הוא פולט רעלים בכמות שלא תפחת מכמות הרעלים שהוא מכניס לגופו. הפרת חוק זה מביאה להצטברות רעלים, שלאורך זמן תשפיע לרעה על מצב בריאותו של האדם.

ריפוי הוא התהליך ההפוך: הגוף פולט רעלים כדי לשוב לאיזון הקודם. פליטת הרעלים מתבטאת בתסמינים (סימפטומים) שונים, כגון דלקות. על האדם לדאוג שהגוף יתמיד בהפרשת הרעלים עד תום. כל הפרעה לתהליך זה תביא לחסימת דרך המוצא של הרעלים ולכן להשארתם בתוך הגוף. חזרה על פעולת החסימה הזאת תביא בסופו של דבר את החולה למצב כרוני. הגוף "מרים ידיים" ונאלץ לחיות עם נוכחות הרעלים בתוכו לאורך זמן.