054-5722692

בואו נשמור על קשר

ראשון-חמישי: 09.00 - 17.00

בתיאום מראש

ניר גלים

נורית 2

נוסח קטעי התנ"ך שנמצאו במדבר יהודה, מלפני כאלפיים שנה, שונה לא מעט מנוסח התנ"כים שלנו; הנוסח המשוחזר לעברית של תרגום השבעים (ושל שאר תרגומי המקרא הקדומים) אף הוא שונה מנוסח התנ"ך שלנו, ובמקומות רבים מאוד הוא שונה גם מקטעי התנ"ך שנמצאו במדבר יהודה; נוסח קטעי הגניזה הבבליים שונה מכל הנוסחים שהזכרתי למעלה; וגם נוסחי התנ"כים מקהילות ישראל השונות, מצפון אפריקה, מספרד ומאשכנז שונים אלה מאלה.

בהרצאה נוכיח שטענה זו אכן נכונה, ונבדוק אם יש דרך לקבוע מהו הנוסח הנכון והמקורי ביותר.

משך ההרצאה: 90 דקות.