054-5722692

בואו נשמור על קשר

ראשון-חמישי: 09.00 - 17.00

בתיאום מראש

ניר גלים

נורית 2

מי שגדל והתחנך במערכת החינוך הדתית יודע שנוסח התנ"ך שבידינו משקף בדיוק נמרץ את נוסח התנ"ך כפי שנכתב מלכתחילה, בלי שינוי כלל. אבל עיון בספרות חז"ל מעלה שקיימים שינויי נוסח בין התנ"ך של חז"ל ובין התנ"ך שלנו, לעשרות ולמאות, כולל בחלק התורה.

בהרצאה נוכיח שאכן שינויי נוסח כאלה היו קיימים, ונשאל כיצד יש להתמודד אם מסקנה זו.

משך ההרצאה: 90 דקות.